Creatie van jouw werkelijkheid!

Thich Nath Hanh schreeft het lang geleden al; ‘You are not an observer, you are a participant.’

Jouw werkelijkheid is een afspiegeling van jouw eigen werkelijkheid, van al je overtuigingen. Die afspiegeling kan nooit zelf veranderen, dat lukt alleen als je zelf verandert. Kijk in een spiegel, en laat je afspiegeling lachen. Het zal je niet lukken. Dat lukt alleen als je zelf eerst lacht. De afspiegeling van jouw werkelijkheid zal jouw lach direct overnemen, heel precies, steeds weer. Het kan niet anders dan jouw eigen werkelijkheid weergeven!

Nu weet je wat je te doen staat!